Handledarkurs

Privatövningskör

F o m 1/1-06 är det obligatoriskt med handledarutbildning vid privat övningskörning.

Målet med denna utbildningen är att dels göra den privata övningskörningen säkrare och mer effektiv och dels att få den framtida föraren ännu säkrare än idag.
I Nollvisionen talas det bl a om säkrare förare, handledarutbildningen är ett led i det arbetet.

Nya regler vid privat övningskörning
Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes.

Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011.

Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktionsutbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes.

Ansökan och godkännande krävs för varje elev
Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas. Detta görs även i fortsättningen via till exempel e-tjänstenAnsök om handledarskap.

Detta krävs av Dig som handledare:

  • Du ska ha fyllt 24 år
  • Du ska under de senaste 10 åren haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet de senaste 3 åren pga rattfylleri eller något annat grovt brott. Har klörkortet varit återkallat under denna tid pga t ex fortkörning får det inte varit återkallat mer än 3 månader.
  • Körkortet ska vara utfärdat i ett land inom EES (länderna inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein).
  • Du ska ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • F o m 1/1-06 måste handledaren ha gått en obligatorisk introduktionskurs (här kallad handledarutbildning) för privat övningskörning, enligt ett beslut riksdagen fattat.

Ditt handledartillstånd gäller bara för en elev.

Det är alltid handledaren som räknas som förare, alltså ensam ansvarig, vid övningskörning.

Förfrågan och anmälan görs på tel 0302-71393 eller direkt på trafikskolan. Det går också bra att skicka ett mail eller sms:a oss på 0705970762!

 

Du kan även anmäla dig direkt via e-handeln.

Avgiften är 500:-/person, då ingår bok till handledaren, material + liten fika.

Vi utför syntest utan kostnad, måste dock bokas för att vi ska hinna med.
Betalning skall ske via bankgiro senast 5 arbetsdagar innan kursstart.

På handledarkursen, Före kursstart måste samtliga deltagare uppvisa godkänd legitimation. Legitimation i mobilen är ännu inte godkända.

Välkomna!