Invändig kontroll

Färdbroms

Tvåkrets bromssystem

Tvåkrets bromssystem innebär att fotbromssystemet är indelat i 2 oberoende delar. Går en krets (bromsen till 2 hjul) sönder fungerar den andra kretsen (återstående 2 hjul) som vanligt. Detta ökar säkerheten och finns på alla bilar utom de riktigt gamla.

Dagens bilar har hydrauliska bromsar. Detta innebär att bromskraften först från pedalen till bromsarna med hjälp av en speciell bromsvätska.

ABS-bromsar

Låsningsfria bromsar (ABS, från tyskans antiblockiersystem eller engelskans anti-lock braking system) hjälper dig som förare att behålla kontrollen över bilen (styrförmågan) i samband med kraftiga inbromsningar. Bromssträckan kan förkortas, men i vissa fall också förlängas.

Hur ABS-bromsar fungerar

 1. Du pressar ner bromspedalen hårt, vilket leder till att hjulen låser sig (glider fram, blir ”däckskrik”).
 2. Omedelbart känner ABS-systemet av att hjulen är låsta (genom att de inte snurrar).
 3. ABS-systemet släpper en del av trycket på bromsarna så att däcken börjar rulla.
 4. Därefter anpassar ABS-systemet bromskraften så att den är så stor som möjligt utan att den blir för stor och låser hjulen.

Eftersom hjulen inte är låsta, kan du styra i samband med en inbromsning med ABS. Detta är mycket viktigt om du ska väja för något.

Förvirring och okunskap hos förare när det gäller ABS

När du bromsar hårt med en bil som har ABS kan pedalen börja hacka och pulsera (det låter som att något är fel). Detta är dock helt normalt, eftersom det är så ABS-systemet arbetar!

Du ska alltså fortsätta att trycka ner pedalen så hårt du kan och inte släppa, hur konstigt det än känns.

Att förare ändå släpper pedalen är dock vanligt – så vanligt att det finns bromskraftsförstärkningssystem som, i samband med hårda inbromsningar, bibehåller trycket på bromspedalen trots att föraren släpper den.

Fel på bromsarna – testa

För att testa bromsarna, tryck ner pedalen hårt i 20 sekunder och uppmärksamma om något av följande förekommer:

 • Om bromsen tar långt ner kan det tyda på slitage.
 • Skulle pedalen fortsätta att sjunka långsamt, trots att du nått den egentliga ”botten”, finns det förmodligen ett läckage i bromssystemet. Detta är mycket trafikfarligt och måste åtgärdas omedelbart.
 • Känns pedalen fjädrande kan det vara på grund av luft i bromssystemet. Uppsök en verkstad för att åtgärda det.

Viktigt är också att provbromsa då och då. Drar bilen snett är det läge att lämna in den på verkstad.

Efter att ha tvättat bilen är det extra viktigt att du provbromsar, eftersom vattnet gör att bromsarna påverkas negativt. En kraftig och kontrollerad inbromsning torkar upp fukten.

Parkeringsbroms

Parkeringsbroms (handbroms)

Handbromsen finns för att bilen inte ska rulla när den är parkerad. Oftast är det bakhjulen som bromsas. Att tänka på när det gäller handbromsen:

 • På gamla bilar bör du inte använda när det är kallt och fuktigt , eftersom det finns risk att den fryser fast.
 • Kan börja kärva om du inte använder parkeringsbromsen regelbundet.
 • Utöver parkeringsbromsen är det bra att lägga i 1:an eller backen, eftersom det ytterligare minskar risken för att bilen rullar.
 • Kontrollera för att se om parkeringsbromsen fungerar:
  • Försök köra med parkeringsbromsen åtdragen, men utan gas för elektriska parkeringsbromsar ska släppa då.