Riskettan

Risk1:an
Från den 1 april 2009 utökas den obligatoriska riskutbildningen till en tvådelad utbildning

* Del 1 är riskutbildningens nya del och omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Denna utbildning tillhandahåller vi på Inges Trafikskola.

* Del 2 är riskutbildningens gamla del (halkbana) och omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltliga innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Trafikverket.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, men efter den 1 april upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den som har fått sitt körkort återkallat, och måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, är från den 1 april inte längre undantagen kravet på genomförd riskutbildning.

Undantag

Undantag från kravet på genomförd riskutbildning gäller för dig som ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon och för körkortsinnehavare som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav.

Mer information

Inges Trafikskolas Riskutbildning del 1

Plats: Trafikskolans lokaler på Gustav Dahléns väg 19 LERUM

Tidsåtgång: 3h exkl. rast 30 minuter där vi bjuder på liten fika.

* Fakta (omfattar alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt) ca 1,5h

* Emotionella övningar och självvärderingsövningar ca 1,5h

Kravnivå:

* att deltagaren aktivt deltar i reflektioner, diskussioner mm

* att deltagaren kan svara på muntliga frågor under kursens gång för att kontrollera om eleven tagit till sig budskapet

* att ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att tillgodogöra sig undervisningen

Viktigt:

* att komma i tid

* att man kan legitimera sig före kursstart

* Vid eventuell avbokning måste den ske senast kl 15:00, tre dagar innan kurs, annars debiteras fullt pris.

För mer information och anmälan, ring: 0302-71393 eller skicka ett mail. Du kan även anmäla dig via vår e-handel.