Bromsvätska

Bromsvätska

Bromsvätskan är oftast gul och fylls på i en av de mindre behållarna i motorrummet. Den sitter vanligtvis rakt framför bromspedalen.

Om du stryper en trädgårdsvattenslang uppstår ett tryck i den eftersom vattnet inte har någonstans att ta vägen. På samma sätt fungerar ett hydrauliskt bromssystem.

Bromsrören är fyllda till max och när du trycker ner bromsen vill bromsvätskan försvinna ut i andra änden. Det går dock inte, eftersom systemet är slutet. Resultatet blir att vätskan pressar mot bromsarna så att bilen stannar.

Eftersom bromsvätskan är flytande kan bromsrören (som vätskan leds igenom) böjas för att passa in i bilens konstruktion.

Byte av bromsvätska

Ett av problemen med bromsvätska är att den drar åt sig fukt/vatten, vilket kan leda till att egenskaperna försämras. Detta gör att den i regel bör bytas var 24:e månad.

Kylarvätska

En motor som är igång blir snabbt varm och för att motorn inte ska bli överhettad måste motorn kylas.

Vissa motorer kyls med enbart luft och vissa med hjälp av vätska. Luftkylda motorer är så gott som underhållsfria men den valigaste avkylningsmetoden är med hjälp av vätska.
Vätskan består vanligtvis av vatten med en viss mängd tillsatt glykol som frostskydd. Om inte glykol tillsätts kan motorn och kylaren frysa sönder vid låga temperaturer när vattnet fryser till is. Mängden tillsatt glykol bör dock aldrig överstiga 50% av kylvätskan.

Kylare

Kylvätskan flödar eller cirkulerar genom motorn med hjälp av en pump. Avkyld vätska flödar in i motorn och den varm vätskaa flödar ut vidare till kylaren för att kylas av. När du kör kyls vätskan av fartvinden som passerar genom kylaggregatet. Vid tomgångskörning eller vid körning i låga hastigheter kan en fläkt startas som hjälper till att kyla aggregatet.

Kylvätskans temperatur ska vara c:a 80-90 grader och ska inte överstiga 100 grader vilket innebär att vattnet då börjar koka.

Temperatur symbol

På instrumentbrädan finns en mätare eller en symbol som tänds om temperaturen blir för hög. Om symbolen börjar lysa kan motorn börja 'koka' och du ska då stanna bilen och stänga av motorn. Motorn kan skadas allvarligt om den blir överhettad.

Om bilen börjat 'koka' det vill säga om kylvätskan blivit för varm eller om varningssymbolen lyser kan du kontrollera följande:

  • Kontrollera att det finns tillräckligt med vätska i vattenbehållaren. Om du behöver fylla på bör du vara försiktig när du öppnar kylarlocket då ånga och varmt vatten kan spruta ut.
  • Om motorn har en elektrisk fläkt kan en trasig säkring ha förorsakat att fläkten inte fungerar.
  • Drivremmen som driver vattenpumpen och fläkten kan slira eller ha gått av. Om generatorlampan / laddningslampan lyser samtidigt är detta nästan alltid ett tecken på att remmen gått av.

Om motorn kokat och du fyllt på med nytt vatten kan det enligt vissa ibland hjälpa att sätta på värmen i kupén. Fösr att hjälpa till att avleda värme från motorn och förhindra att temperaturen blir för hög.

Spolarvätska

Spolarvätska är en vätska som finns och används i bilar. Syftet med denna vätska är att den tillsammans med bilens vind- och bakrutetorkare ska göra så att rutorna i bilen ska vara rena. Detta är viktigt för att föraren hela tiden ska ha en bra sikt, och inte se en smutsig ruta.

Motorolja

En modern motorolja skall göra mycket mer än smörja. Förutom att minska friktion och slitage skall den hålla motorn ren från slam och sotavlagringar, förhindra rostbild- ning, kyla motorns inre varma delar samt inte minst täta motorns inre läckage

Vad händer med motoroljan i motorn?

Alla bilmotorer konsumerar motorolja, även de allra senaste modellerna. Det kan handla om så mycket som 0,5 till 1 liter per 1000 kilometer, beroende på bilmodell och körsätt. När oljenivån sjunker används mer av den motorolja som finns kvar vilket gör att den oljan bryts ned mycket snabbare. Färgen på en motorolja säger egentligen ingenting om dess kvalitet. Den olja som finns i motorn tar upp sotpartiklar och föroreningar och får på så sätt en mörkare färg.

Oljenivån

Motorn förbrukar en viss mängd olja under körning. Oljenivån bör därför kontrolleras med jämna mellanrum. Detta görs med en oljesticka. Dra upp stickan, torka av med en bit papper, sätt ner den i oljetanken och ta upp den igen för avläsning. På vissa moderna bilar så finns det ingen oljesticka utan du kontrollerar nivån i bilens färddator.

 

Styrservo olja

Om du känner att det växlar mellan lätt och tungt när du vrider på ratten, typ hackar, kan det bero på det finns smuts eller luft i servosystemet. Om bilen är avstängd fungerar inte styrservon vilket leder till att bilen blir mycket tyngre att styra.

På många moderna bilar finns det ingen styrservo olja alls, dom har istället en eldriven styrservo.